TÜRKOLOG YUSUF GÜLER

Hatay doğumlu olan Yusuf Güler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi mezunudur. Türk dili, Türk edebiyatı ve Türk lehçeleri alanlarında uzmanlaşmıştır.

“Türk Dilinin Tarihi Gelişimi” ve “Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı” üzerine araştırmalar yapmaktadır.

“Doğu Türkistan’da Türklere Uygulanan Dil ve Asimilasyon Faaliyetleri” üzerine Ankara Üniversitesinde tez hazırlamıştır.

Birçok eğitim kurumunda Türkçe, edebiyat ve sözel mantık üzerine eğitimler vermiştir.

Kaymakam adaylarına yönelik  bir kitabı, diğer sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik üç kitabı vardır. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri’yle birlikte toplam beş kitabı bulunmaktadır.

Çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayınlanmış birçok röportajı ve köşe yazısı bulunmakla beraber; redaktörlük, editörlük ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulunmuştur.

 

Anlayarak hızlı okuma, stres ve zaman yönetimi, etkili iletişim, beden dili ve imaj, diksiyon, ikna teknikleri, mülâkat teknikleri üzerine eğitimler alıp çalışmalar yapmıştır.

Halen Türkolog ve Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmeni olarak üniversitelerde, kamuda, özel şirketlerde, özel eğitim kurumlarında dersler, seminerler ve konferanslar vermektedir.